Ważne. Procedury bezpieczeństwa w szkole

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego informuje, że w dniu 28 maja 2019 r, o godz. 17.00  w szkole, odbędzie się spotkanie z  rodzicami uczniów,  którego celem jest zapoznanie wszystkich rodziców z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole.