80 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Dokładnie osiemdziesiąt lat temu po upalnym lecie pierwszego września o świcie tuż przed godziną piątą Polaków obudził zamiast budzika huk wystrzałów, a dzieci usłyszały wybuchy bomb i pocisków zamiast szkolnego dzwonka. Nalot na Wieluń, ostrzał Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte przez pancernik „Schleswig-Holstein” oraz Obrona Mostów Tczewskich zapoczątkowały II wojnę światową. Potem nastąpiła agresja wzdłuż całej granicy niemiecko-polskiej. Wszystko odbyło się bez wypowiedzenia wojny z pogwałceniem wszelkich zasad i norm.

Dla narodu polskiego nastały czasy terroru, prześladowań i straszliwych strat w ludziach i dobytku. Zginęło ponad 6 milionów obywateli polskich, wielu doświadczyło przymusowych robót na terenie Niemiec lub pobytu w obozach zagłady. Polska poniosła straty w budynkach, dobrach kultury, infrastrukturze, szkolnictwie, nauce, technice i wielu innych dziedzinach.Do dziś nie udało się odzyskać wielu zrabowanych dzieł sztuki, a żyjący ludzie ciągle wspominają gehennę tamtych dni. Dzień zwycięstwa 8 maja 1945 roku nie wymazał i nie zatarł tego w pamięci, ale radość z zakończenia konfliktu pozwoliła na nowo budować ojczysty dom, zakładać rodziny i cieszyć się życiem. Dziś, gdy możemy być szczęśliwi, żyć w pokoju, naszym obowiązkiem jest zachować pamięć i szacunek dla tych, którzy walczyli o wolność, często płacąc najwyższą cenę.