Bezpieczny powrót do szkoły -wskazówki dla rodzica

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

1 września po długiej przerwie wracamy do tradycyjnego nauczania w szkole.  Zachowujemy dotychczasową liczebność klas i bezpośredni kontakt nauczycieli z uczniami. Musimy jednak dbać o bezpieczeństwo własne i innych stosując zasady higieny i bezpieczeństwa wskazane przez MEN, MZ i GIS. Ogólna strategia funkcjonowania szkoły przedstawia poniższy plakat. Szczegółowe rozwiązania bezpiecznego powrotu do szkoły są umieszczone w zakładce /Procedury bezpieczeństwa\.

Możesz również polubić…

Font Resize