Plan zajęć

Plan zajęć 2023/24 – II półrocze – obowiązuje od 08.04.2024 r.

>>> podział godzin 2023/2024

 

Legenda:

Ś – świetlica

PS – pedagog specjalny

P – pedagog szkolny

rew. – zajęcia rewalidacyjne

kor-kom – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zrz – zajęcia rozwijające zainteresowania

dyd. wyr. – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

em-społ. – zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

BB – biblioteka

Zaj. op. – zajęcia opiekuńcze

Dostęp – godziny do dyspozycji uczniów i rodziców

Font Resize