Rada Rodziców

Nr konta: 26 9158 1011 3002 2000 4549 0001

  1. Prezydium Rady Rodziców:
  • Przewodniczący: Beata Kotołowska
  • Zastępca Przewodniczącej: 
  • Sekretarz – 
  • Skarbnik: 

2. Komisja Rewizyjna:

  • Przewodniczący: 
  • Członek: 
  • Członek: 
Font Resize