Rada Rodziców

Dokumenty
>> Regulamin Rady Rodziców
>> Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2019-20
>> Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2020-21

 

Skład Rady Rodziców
1. Prezydium Rady Rodziców 2022/2023:
  • Przewodniczący: Ewa Nycz
  • Sekretarz –  Joanna Chmiel
  • Skarbnik: Paulina Dykiel
2. Komisja Rewizyjna:
  • Członek: Renata Madera
  • Członek: Edyta Miś

Rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Błażowej / oddział w Hyżnem: 26 9158 1011 3002 2000 4549 0001

Font Resize