Szkoła

Dzieje Szkoły Podstawowej w Grzegorzówce zostały wpisane w historię naszej miejscowości, gminy, powiatu, województwa oraz ojczyzny. Począwszy od pierwszej połowy XX wieku, aż do chwili obecnej, zmieniające się warunki społeczne, gospodarcze i polityczne kształtowały oblicze naszej szkoły.

Szkoła w Grzegorzówce powstała z inicjatywy inspektora szkolnego Józefa Zagrodzkiego w 1910 r. Była to szkoła jednoklasowa, mieszana, a pierwszym jej nauczycielem został Michał Hałdys. W pierwszym roku funkcjonowania szkoły nauka odbywała się w wynajętym domu gospodarza Józefa Dziaka. Do szkoły zostało zapisanych 104 dzieci, które uczyły się w dwóch oddziałach. Jeden obejmował dzieci młodsze, a drugi starsze.

Nasza szkoła położona jest w malowniczej miejscowości nad rzeką Mleczką – Grzegorzówka. Szkoła działa nieprzerwanie od 1910 r. Wiedzę zdobywa w niej już dziesiąte pokolenie mieszkańców naszej wsi. Placówka łączy w sobie Szkołę Podstawową oraz Oddział Przedszkolny. Obecnie szkoła liczy 9 oddziałów w tym oddział przedszkolny i klasy I – VIII.

W bieżącym roku szkolnym do szkoły uczęszcza 78 uczniów oraz 15 dzieci do oddziału przedszkolnego. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze prowadzi 22 nauczycieli.

Jesteśmy szkołą, w której wspieramy dzieci w ich rozwoju poprzez wspólną naukę, pracę i zabawę, uczymy i przygotowujemy do życia, nie odbierając dzieciństwa, radości i humoru. Zapewniamy klimat zaufania, akceptacji i wolności, dzięki czemu pomagamy naszym uczniom odkrywać i wzmacniać ich mocne strony. Głównym celem naszej działalności jest stwarzanie warunków dla wszechstronnego rozwoju uczniów, rozbudzanie zainteresowań, zdolności. Umożliwiają nam to zajęcia pozalekcyjne, udział w programach, różnorodne warsztaty, kształtujące kreatywność, osobowość naszych wychowanków. Aktywnie uczestniczymy w życiu lokalnej społeczności, a także intensywnie współpracujemy z instytucjami odpowiedzialnymi za wspomaganie dzieci i młodzieży.

W naszej codziennej pracy kierujemy się przesłaniem naszego Patrona Szkoły św. Jana Kantego, od którego uczymy się cenić nade wszystko prawdę i staramy się być zawsze w służbie prawdy.

Font Resize