Świetlica

PLAN PRACY ŚWIETLICY NA ROK 2023/2024

MIESIĄC

TEMATY TYGODNIOWE

ZADANIA

WRZESIEŃ

Witaj szkoło!!!

Integracja grupy świetlicowej i organizacja pracy

Ustalenie norm i zasad obowiązujących na świetlicy, zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami na świetlicy, kształtowanie umiejętności przedstawiania się, gry i zabawy integrujące grupę. Bezpieczeństwo w czasie pandemii.

Wspomnienia wakacyjne

Opowiadanie przeżyć wakacyjnych, prace plastyczne na tematy wakacyjne, wystawa prac.

Bezpieczna szkoła. Zapoznanie pierwszaków ze świetlicą.

Czuwanie nad stanem bezpieczeństwa dzieci na świetlicy, przypomnienie zasad bezpieczeństwa w szkole i w drodze do szkoły.

Jestem dobrym kolegą i koleżanką.

Zabawy na dobry klimat w grupie różnej wiekowo, zajęcia sportowe na podwórku szkolnym, rozwijanie umiejętności kulturalnego zachowania wobec rówieśników.

PAŹDZIERNIK

Jesień jako pora roku.

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, czytanie wierszy i tekstów o tematyce jesiennej, suszenie liści, prace plastyczne o tematyce jesiennej.

Dary jesieni

Prace plastyczne związane z jesienią, zbieranie liści i rozpoznawanie ich , kompozycje z darów jesieni, dekoracja świetlicy. Jesienne spacery.

Dzień Patrona Szkoły

 

Dzień Edukacji Narodowej

Przypomnienie danych historycznych związanych z patronem szkoły, uczestnictwo w uroczystej akademii i obchodach dnia patrona.

Mój idealny nauczyciel – Dzień Nauczyciela, prace plastyczne.

Jesienne inspiracje plastyczne.

Rozwijanie inwencji plastycznej,  doskonalenie umiejętności wykorzystywania darów natury w tworzeniu prac plastycznych. Jesienne spacery i zabawy na boisku szkolnym.

Czcimy pamięć tych, którzy odeszli

Wyjaśnienie symboliki dnia Wszystkich Świętych, wdrażanie do czczenia pamięci zmarłych bliskich i zasłużonych Ojczyźnie. Przypomnienie zasad zachowania się na cmentarzu.

LISTOPAD

Narodowe Święto Niepodległości

Zapoznanie dzieci z pojęciem Ojczyzna i symbolami narodowymi, kształtowanie postaw patriotycznych, przypomnienie wiersza „Kto Ty jesteś” i pieśni patriotycznych.

Jacy jesteśmy na co dzień

Kształtowanie postawy dostrzegania swoich mocnych i słabych stron, rozpoznawanie swoich uczuć i emocji w grupie, dostrzeganie swoich sukcesów, moje hobby – opowiadanie o hobby i prace plastyczne

Jak to miło być miłym czyli nie czyń drugiemu co tobie nie miłe

Kształtowanie postawy empatii, sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, zajęcia sportowo-rekreacyjne na sali gimnastycznej.

 

Andrzejki

Wróżby andrzejkowe, bogacenie wiedzy o elementach tradycji polskiej, uświadomienie dzieciom że wróżba to zabawa.

GRUDZIEŃ

Grudniowe tradycje – Barbórka i Mikołaj

Kształtowanie szacunku do ciężkiej  pracy i niebezpieczeństw w zawodzie górnika, rozmowy z uczniami na temat innych zawodów. Zapoznanie z legendą św. Mikołaja, moje wymarzone prezenty.

Radość świętowania

Rozbudzanie radosnego nastroju związanego ze Świętami Bożego Narodzenia, wspólne dekorowanie świetlicy, przygotowanie kartek świątecznych i ozdób świątecznych. Przypomnienie kolęd.

Miłość i tolerancja w świetle Świąt Bożego Narodzenia

Zapoznanie /przypomnienie znaczenia słów miłość i tolerancja. Tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia w naszych domach, obyczaje świąteczne, wspólne kolędowanie.

STYCZEŃ

Jesteśmy lepsi w Nowym Roku

Rozmowy na temat postanowień noworocznych, czym jest karnawał? Prace plastyczne na dowolny temat.

Zdrowie i higiena warunkiem dobrego samopoczucia

Przypomnienie zasad dobrego odżywiania,  zdrowe śniadania – energia na cały dzień , znaczenie sportu dla zdrowia – rozmowy z dziećmi, odpowiedni ubiór do pogody, hartowanie organizmu

Moja Rodzina, Dzień Babci i Dziadka

Kształtowanie postaw opiekuńczych i miłości , szacunku, przywiązania do dziadków. Zajęcia plastyczne – przygotowanie laurek dla babć i dziadków, upominki dla dziadków. Czego nauczyli mnie dziadkowie?

Zima wcale nie jest zła

Charakterystyka zimy, krajobraz zimowy, sporty zimowe, jak pomagać zwierzętom w czasie zimy, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w zimie.

LUTY

Kraje wiecznego lodu i śniegu

Zapoznanie z krajami wiecznego lodu, praca z mapą, szukanie informacji na temat terenów okołobiegunowych oraz na temat zwierząt tam mieszkających. Zajęcia plastyczne.

Walentynki

Okazywanie sobie sympatii, karki walentynkowe, wierszyki i życzenia, mój najlepszy przyjaciel, gry i zabawy na sali gimnastycznej.

J.H. Andersen – człowiek, który napisał najpiękniejsze baśnie

Zapoznanie z sylwetką pisarza, rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wspólne czytanie ulubionych baśni, malowanie postaci z bajek.

MARZEC

Święto wszystkich kobiet

Sylwetki sławnych kobiet, zasady dobrego zachowania wobec kobiet, wykonanie gazetki z okazji Dnia Kobiet, wykonanie laurki dla Pań, uświadomienie znaczenia pracy kobiet.

Kolorowy świat zabawek

Umiejętność organizowania zabawy, bezpieczeństwo podczas zabawy w grupie, moje ulubione zabawy, zasady fair play, zajęcia sportowo – ruchowe.

Żegnaj zimo witaj wiosno!!!

Zwyczaje wiosenne- topienie Marzanny, czytanie wierszy o tematyce wiosennej, zagadki o wiośnie, obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie. Wiosenne spacery po najbliższej okolicy.

Wiosenne kwiaty

Zajęcia plastyczne – wykonywanie wiosennych kwiatów z bibuły, serwetek, wiosenne rysunki, zajęcia sportowo – rekreacyjne.

KWIECIEŃ

Tradycje i zwyczaje Wielkanocne

Zapoznanie i przypomnienie tradycji Wielkanocnych(święcenie palem, malowanie pisanek, święcenie pokarmów), zwyczaje w naszej okolicy, wykonanie dekoracji świątecznych w świetlicy. Zajęcia rekreacyjno – sportowe na podwórku szkolnym.

Mali ekolodzy

Wdrażanie dzieci do zasad szanowania Ziemi i troski o środowisko naturalne, zachęcanie i przypomnienie o konieczności segregacji śmieci, dbałość o najbliższe otoczenie.

Święta Majowe

Przygotowanie okolicznościowej gazetki, nauka piosenki, dlaczego obchodzimy  1, 2, 3 maja, rozmowy na temat świąt narodowych i ich znaczenia, wyrabianie szacunku do kraju w którym żyjemy i mieszkamy, szacunek do symboli narodowych.

MAJ

Kraje Unii Europejskiej

Praca z mapą i globusem, wskazywanie państw wchodzących w skład Unii Europejskiej na mapie,  Unia Europejska – co to takiego?, prace plastyczne, zajęcia sportowe.

Zawody naszych rodziców

Rozmowa z dziećmi na temat pracy, jaką wykonują ich rodzice, mama i tata w pracy – rysunek wykonany dowolną techniką, znaczenie obowiązków domowych, w jaki sposób pomagam swoim rodzicom?, moja pomoc w domu.

Dzień Mamy i Taty

Za co kocham moich rodziców? Laurki i prezenty dla rodziców- zajęcia plastyczne, portret mojej mamy i mojego taty. Zajęcia sportowe

CZERWIEC

              

Dzień Dziecka

Wszystkie dzieci nasze są, portret dziecka, jak żyją dzieci w innych krajach?, prawa i obowiązki dzieci, praca plastyczna – Mój idealny dzień dziecka, zajęcia sportowe na boisku szkolnym.

Podróże kształcą

Poznanie ciekawych miejsc w Polsce i za granicą, góry i morze – charakterystyka krajobrazu, podróż moich marzeń – praca plastyczna,  walory turystyczne naszego regionu, jak pisać listy i kartki z wakacji.

To już lato

Obserwowanie zmian w przyrodzie, jak spędzać wolny czas w lecie?, zabawy na szkolnym podwórku, doskonalenie umiejętności zabawy i gry w zespole, przypomnienie zasad fair play podczas rywalizacji. Lato – praca plastyczna.

Witajcie wakacje !!!

Rozmowy z uczniami na temat planów wakacyjnych, przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji, rozmowy o konieczności korzystania z ważnych numerów alarmowych w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu, zasady wzywania pomocy. Moje wymarzone wakacje – praca plastyczna, zajęcia sportowe.

 

Font Resize