Gminny konkurs plastyczny „Jesienne drzewo”

      Aleksandra Baran i Hanna Irzyk – uczennice kl. II w miesiącu październiku 2020r. wzięły udział w gminnym konkursie plastycznym „Jesienne drzewo” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Brzezówce. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi, rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci, dostrzeganie piękna natury oraz pobudzanie ich wyobraźni i aktywności plastycznej. Ucz. Hanna Irzyk zajęła w konkursie II miejsce a ucz. Aleksandra Baran zajęła III miejsce. Nagrodzone prace konkursowe charakteryzuje kreatywność, pomysłowość i twórcza  wyobraźnia naszych uczennic. W konkursie udział wzięły również uczennice: Zuzanna Kiełtyka – kl. I, Maja Filip – kl. III, Maria Janik – kl. III

     Gratulujemy uczennicom z kl. II zajęcia czołowych miejsc i zachęcamy inne dzieci do aktywnego udziału w różnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Możesz również polubić…

Font Resize