Prace wykończeniowe na hali sportowej :)

Już wkrótce otwarcie hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grzegorzówce !!!

Obecnie przeprowadzane są ostatnie, drobne prace wykończeniowe, abyśmy wszyscy mogli się cieszyć z tak potrzebnego obiektu, jakim jest hala gimnastyczna. Zgodnie z umową, wykonawca ma zakończyć prace do końca marca.

Mimo pandemii, uniknęliśmy większych zmian harmonogramu pracy i zadanie zostanie zakończone w terminie. To kolejna inwestycja w naszej gminie, która służyć będzie poprawie kondycji fizycznej, stworzy też możliwość rozwijania sportowych pasji nie tylko uczniów, ale i całej lokalnej społeczności.

Prace obejmują:

Wykonanie budynku jednokondygnacyjnego  zawierającego:

  • salę sportową z boiskami do gier zespołowych tj. do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, piłki nożnej halowej,
  • sześć stanowisk do tenisa stołowego,
  • zaplecze socjalno-techniczne wraz z dwoma szatniami z natryskami,
  • wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem sali gimnastycznej a budynkiem szkoły,
  • wykonanie instalacji wewnętrznych, wentylacji, wymianę kotłów c.o. w budynku szkoły,
  • montaż fotowoltaiki, dzięki czemu część energii elektrycznej będziemy pozyskiwać z promieniowania słonecznego,
  • wykonanie wszelkich badań i pomiarów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, dostawę wyposażenia niezbędnego do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
  • wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z dostawą i montażem niezbędnego sprzętu i oznakowania.

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić wszystkie prace w taki sposób, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników placówki.

Dzięki nowej sali sportowej uczniowie będą mogli ćwiczyć w komfortowych warunkach, i muszę przyznać, że dzieci już nie mogą doczekać się otwarcia.

 

                                                                                                                                                                                                                                                Grzegorz Jeziorski

Możesz również polubić…

Font Resize