„Nakręć się na pomaganie” – pomaganie to jedna z naszych koncepcji.