Wielkie sprzątanie w gminie Hyżne

Szkoła Podstawowa w Grzegorzówce zaprasza wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników do włączenia się w tegoroczną proekologiczną akcję „Sprzątanie świata” pod hasłem „Zabierz przyjaciół i rodzinę – posprzątajmy naszą gminę”, zaplanowaną na dzień 9 kwietnia 2022 r., godz. 10:00 – Remiza OSP w Grzegorzówce. Zgłoszone osoby bezpłatnie otrzymają worki oraz rękawiczki i zajmą się wybranym obszarem.

Zachęcamy do licznego udziału w akcji, mającej na celu zwrócenie uwagi na ochronę środowiska oraz promowanie postaw proekologicznych.

Możesz również polubić…

Font Resize