Kalendarz szkoły

 

Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2022/2023

L.P.

N a z w a,   o k o l i c z n o ś ć

D a t a

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

2

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. Odpust Parafialny

15 września 2022 r.

3

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2022 r.

4

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

31 października 2022 r.

5

Święto Niepodległości

11 listopada 2022 r.

6

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2022 r.

9

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w pierwszym półroczu roku szkolnego 2022/2023

31 stycznia 2023 r.

10

Ferie zimowe

16 – 29 stycznia 2023 r.

11

Wiosenna przerwa świąteczna

6 – 11 kwietnia 2023 r.

12

Święto Pracy

1 maja 2023 r.

13

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 maja 2023 r.

14

Święto Konstytucji Trzeciego Maja

3 maja 2023 r.

15

Dzień wolny do zajęć dydaktyczno-wychowawczych Egzamin ósmoklasisty. J. polski

23 maja 2023 r.

16

Dzień wolny do zajęć dydaktyczno-wychowawczych Egzamin ósmoklasisty. Matematyka

24 maja 2023 r.

17

Dzień wolny do zajęć dydaktyczno-wychowawczych Egzamin ósmoklasisty. J. angielski.

25 maja 2023 r.

18

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych

9 czerwca 2023 r.

19

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych

21 czerwca 2023 r.

20

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku

szkolnym 2021/2022

23 czerwca 2023 r.

21

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

 

Kalendarz uroczystości i imprez 2022/2023

L.p.

O k o l i c z n o ś ć

T e r m i n

O s o b a  odpowiedzialna

1

Inauguracja roku szkolnego

1 września 2022 r.

Dyrektor, Ks. M. Fortuna

2

Dzień Tabliczki Mnożenia

Wrzesień/październik

D. Tyburska

3

 

Dzień Edukacji Narodowej

Święto Patrona Szkoły

20 października 2022 r.

Opiekun samorządu, 

ks. Marian Fortuna, Barbara Szura

4

Pasowanie na ucznia

30 wrzesień 2022 r.

Anna Kotlarz

5

Rocznica Odzyskania Niepodległości

10 listopada 2022 r.

Stanisław Bator,

Jadwiga Jaworska

6

Andrzejki szkolne – impreza klasowa

29 listopada 2022 r.

Wychowawcy, samorząd

7

Święty Mikołaj

6 grudnia 2022 r.

Rada Rodziców

8

Spotkanie wigilijne

22 grudnia 2022 r.

ks. M. Fortuna, RR, M. Kruczek

9

Dzień Babci i Dziadka

Opłatek Parafialny

31 stycznia 2023 r.

K. Ślemp, A. Kotlarz,

M. Kmiotek-Świerk

ks. M. Fortuna

10

Choinka szkolna

 14 styczeń 2023 r.

RR, samorząd, wychowawcy

11

Dzień Żołnierzy Wyklętych

marzec 2023 r.

K. Hajduk, H. Sroka

12

 

Dzień Samorządności

Dzień Wiosny

      Dzień Matematyki

22 marca 2023 r.

wychowawcy, samorząd

D. Tyburska

13

Św. Jan Paweł II

8 kwietnia 2023 r.

G. Możdżeń, B. Szura

14

3 Maja

28 kwietnia 2023 r.

Krystyna Ślemp, D. Tyburska

15

Dzień Rodziny

 1 czerwca 2023 r.

H. Sroka, B. Wróbel, R. Banaś, J. Złamaniec, ks. G. Jakubik

  16

Zakończenie roku szkolnego

     24 czerwca 2022 r.

G. Jeziorski,

J. Jaworska, S. Bator,

ks. M. Fortuna

Font Resize