Kalendarz szkoły

 > W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

Podstawa prawna: § 6. 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1211).

 

Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2023/2024

L.P.

N a z w a,   o k o l i c z n o ś ć

D a t a

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

2

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. Odpust Parafialny

15 września 2023 r.

4

Święto Niepodległości

11 listopada 2023 r.

5

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.

6

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w pierwszym półroczu roku szkolnego 2023/2024

    28.01.2024 r.

7

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego

2024 r.

8

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia

2024 r.

9

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

29 kwietnia 2024 r.

10

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

30 kwietnia 2024 r.

11

Święto Pracy

1 maja 2023 r.

12

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 maja 2023 r.

13

Święto Konstytucji Trzeciego Maja

3 maja 2023 r.

14

Dzień wolny do zajęć dydaktyczno-wychowawczych Egzamin ósmoklasisty. J. polski

14 maja 2024 r.

15

Dzień wolny do zajęć dydaktyczno-wychowawczych Egzamin ósmoklasisty. Matematyka

    15 maja 2024 r.

16

Dzień wolny do zajęć dydaktyczno-wychowawczych Egzamin ósmoklasisty. J. angielski.

    16 maja 2024 r.

17

Dzień wolny do zajęć dydaktyczno-wychowawczych Egzamin ósmoklasisty. J. angielski.

    31 maja 2024 r.

18

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku

szkolnym 2023/2024

21 czerwca 2024 r.

19

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

 

Kalendarz uroczystości i imprez 2023/2024

L.p.

O k o l i c z n o ś ć

T e r m i n

1

Inauguracja roku szkolnego

4 września 2023 r.

       2

Dzień Edukacji Narodowej

Święto Patrona Szkoły

20 października 2023 r.

3

Pasowanie na ucznia

30 wrzesień 2023 r.

4

Rocznica Odzyskania Niepodległości

10 listopada 2023 r.

5

Andrzejki szkolne – impreza klasowa

30 listopada 2023 r.

6

Święty Mikołaj

6 grudnia 2023 r.

7

Pasowanie na czytelnika

Grudzień 2023 r.

8

Spotkanie wigilijne

22 grudnia 2023 r.

9

Dzień Babci i Dziadka

22 stycznia 2024 r.

10

Choinka szkolna

 27 styczeń 2024 r.

11

Dzień Żołnierzy Wyklętych

1 marzec 2024 r.

       12

Dzień Samorządności

Dzień Wiosny

      Dzień Matematyki

22 marca 2024 r.

13

Św. Jan Paweł II

9 kwietnia 2024 r.

14

3 Maja

28 kwietnia 2024 r.

15

Dzień Dziecka

3 czerwca 2024 r.

16

Dzień Rodziny

12 czerwca 2024 r.

   17

Zakończenie roku szkolnego

     21 czerwca 2024 r.

Font Resize