Plan zajęć

Plan zajęć 2022/23 – II półrocze – obowiązuje od 06.02.2023 r.

>>> Plan zajęć 06.02.2023 r. (pdf)

 

 

Legenda:

Ś – świetlica

P – pedagog specjalny

rew. – zajęcia rewalidacyjne

zkk – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zrz – zajęcia rozwijające zainteresowania

dyd. wyr. – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

edukacja społ.-emoc. – edukacja społeczno-emocjonalna

BB – biblioteka

GDD – (pierwsza kolumna z prawej strony tabeli) – godziny do dyspozycji uczniów i rodziców

Font Resize