Plan zajęć

Plan zajęć 2023/24 – I półrocze – obowiązuje od 04.09.2023 r.

>>> Podział godzin 2023/2024

 

Legenda:

Ś – świetlica

PS – pedagog specjalny

P – pedagog szkolny

rew. – zajęcia rewalidacyjne

zkk – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zrz – zajęcia rozwijające zainteresowania

dyd. wyr. – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

edukacja społ.-emoc. – edukacja społeczno-emocjonalna

BB – biblioteka

Dostęp – godziny do dyspozycji uczniów i rodziców

Font Resize