Rada Rodziców

Dokumenty
>> Regulamin Rady Rodziców
>> Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2019-20
>> Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2020-21

 

Skład Rady Rodziców

 

1. Prezydium Rady Rodziców 2023/2024:
  • Przewodniczący: Ewa Nycz
  • Sekretarz –  Ewa Nycz-Wawrowska
  • Skarbnik: Marcin Filip
2. Komisja Rewizyjna:
  • Członek: Renata Jara

Rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Błażowej / oddział w Hyżnem: 26 9158 1011 3002 2000 4549 0001

Font Resize