Samorząd uczniowski

W naszej szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie. Samorząd Uczniowski realizuje wiele istotnych zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Chętnie włącza się w akcje charytatywne. Na bieżąco odpowiada na prośby o pomoc. Rokrocznie wspiera akcję na rzecz rodzinnych domów dziecka „Góra grosza”. Przeprowadza liczne konkursy, które wzbogacają życie szkoły. Organizuje również dyskoteki szkolne, na których świetnie bawią się nasi uczniowie.

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: 

Zastępca: 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Pani Halina Sroka

Prace w ciągu roku szkolnego:

 • organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego
 • współpraca z Aktywem Bibliotecznym
 • współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
 • prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego
 • udział w akcjach charytatywnych
 • współudział w uroczystościach szkolnych
 •  pomoc w dyżurowaniu  na przerwach

Pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych:

 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego
Font Resize