Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Egzaminy w okresie pandemii.

Rok szkolny 2019/2020 był inny niż te (poprzednie), które pamiętamy. Ten rok z pewnością zapamiętamy do końca życia. Pandemia COVID – 19 spadła na wszystkich jak grom z jasnego nieba. Uczniowie, nauczyciele i rodzice po raz pierwszy musieli zmierzyć się ze zdalnym nauczaniem. Początki były bardzo trudne, ale z każdym tygodniem wszyscy radzili sobie coraz lepiej. W tym trudnym czasie szczególnie ciężko było uczniom kończącym szkołę – stali przed pierwszym w ich życiu poważnym egzaminem, który odbywał się w innym terminie niż zazwyczaj i w szczególnym reżimie sanitarnym.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie można go nie zdać. Natomiast wyniki brane są pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Nasi uczniowie mieli aspiracje uczyć się w najlepszych rzeszowskich liceach, więc czuli presję i obawę o rezultat. Bez wątpienia trening czyni mistrza, a najbardziej boimy się tego, co nieznane. Więc mimo pandemii uczniowie solidnie pracowali, zapoznając się z formułą egzaminu, pracą z kartą odpowiedzi, przykładowymi arkuszami egzaminacyjnymi. Wiadomo nie od dziś, że systematyczna praca owocuje dobrymi wynikami, wiadomo również, że w nauce tak jak w sporcie – do podium zawodnik potrzebuje wsparcia trenera również na finiszu. W czasie zdalnego nauczania kontakt nauczyciel – uczeń był oczywiście utrudniony, ale nasi uczniowie nie czuli się opuszczeni. Zarówno nauczyciele jak rodzice dawali im wsparcie, dopingowali do pracy, kontrolowali postępy i dodawali otuchy.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostały ogłoszone w pod koniec lipca. Przystąpiło do niego ośmioro uczniów naszej szkoły. To były trzy sprawdziany wiedzy i umiejętności: z języka polskiego, z matematyki oraz z języka obcego – języka angielskiego.

Z radością przyjęliśmy fakt, iż wyniki szkoły uzyskane na drugim egzaminie ósmoklasisty, który w naszej szkole, jak w całej Polsce, odbył się w dniach od 16-18 czerwca 2020 r. kształtują się na dobrym poziomie. Uczniowie szkoły w Grzegorzówce z matematyki uzyskali najwyższy wynik w gminie tj. 53,125% – 8 stanin, co oznacza poziom bardzo wysoki oraz 63% z języka angielskiego – 7 stanin – co oznacza poziom wysoki. Nieco słabiej wypadł język polski – 4 stanin.

Należy mocno podkreślić, że w przypadku egzaminu z matematyki, do którego przygotowywała uczniów p. Dorota Tyburska uzyskany wynik jest wyższy o około 10 punktów procentowych niż średni wynik procentowy gminy, województwa, powiatu i kraju. Analizując wyniki z matematyki, uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami wymagającymi wykonywanie obliczeń i wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych, analizy problemów i przedstawienia argumentacji matematycznej oraz opracowania strategii rozwiązania problemu przedstawionego w zadaniu, z wykorzystaniem wiadomości z geometrii. Słabiej natomiast wypadło odczytywanie i interpretowanie informacji przedstawionych za pomocą wykresu funkcji.

Średni wynik procentowy z egzaminu z j. angielskiego, do którego przygotowywała uczniów p. Maja Kowalska-Marciniec, jest nie tylko procentowo najlepszy z trzech poddanych egzaminowi przedmiotów w szkole, ale również sytuuje nas na czołowym miejscu w gminie i jest to wynik, który jest wyższy od wszystkich średnich wyników gminy, powiatu, województwa oraz kraju.

Jesteśmy dumni z naszych uczniów, z całego serca im gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nowych szkołach.

Dziękuję wszystkim nauczycielom za duży wkład pracy podczas zdalnego nauczania, która trwała o wiele dłużej niż w czasie bezpośredniego kontaktu, ponieważ takie były uwarunkowania techniczne związane z wykorzystywaniem nowych technologii w procesie kształcenia na odległość. Dziękuję za to, że pomimo tych wszystkich trudności nasi wychowankowie uzyskali świetny wynik.

Grzegorz Jeziorski

Możesz również polubić…

Font Resize