Zapytanie ofertowe o cenę zakupu oraz montażu nawierzchni przy szkolnym placu zabaw.

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z póź. zmianami), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ zakupu wraz z montażem nawierzchni poliuretanowej na szkolnym placu zabaw. 

zapytanie o ofertę str. 1

zapytanie o ofertę str. 2

oferta-załącznik nr 2

Możesz również polubić…

Font Resize