Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”