Warsztaty profilaktyczne w ramach realizacji programu „Debata”

5.11.2011 w ramach realizacji programu profilaktycznego „Debata” odbyły się zajęcia dla uczniów klas 7 i 8 z  SP Grzegorzówka i SP Wólka Hyżneńska. Celem spotkania było wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej. „Debata” to program z zakresu profilaktyki alkoholowej autorstwa Krzysztofa Wojcieszka, przeznaczony dla młodzieży szkół podstawowych. Adresowany jest on głównie do młodzieży, u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa.

Dzięki udziałowi w w/w warsztatach uczniowie podnieśli poziom wiedzy o różnych możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych. Mieli także szansę na zmianę błędnych przekonań normatywnych.

Ponadto uświadomili sobie, iż warto promować wartości związane ze zdrowym stylem życia. Kształtowali asertywność, która jest niezwykle ważna w sytuacji nacisków środowiskowych (najczęściej w sytuacjach rówieśniczych).

W programie wykorzystano metody interaktywne odwołujące się do dialogu motywującego, a były to m. in.:

  • tworzenie klimatu wspólnoty i ustalenia zasad pracy obowiązujących na zajęciach,
  • przekaz wiedzy na temat alkoholu etylowego i historii jego używania,
  • „burza mózgów” na temat korzyści i szkód związanych z używaniem alkoholu, której celem była zmiana stereotypów oraz zweryfikowanie mitów związanych z alkoholem,
  • osobiste świadectwo prowadzącego zajęcia – „świadka trzeźwości”.

Uczniowie pozytywnie ocenili udział w programie „Debata”, o czym świadczyły ich osobiste wypowiedzi po zakończeniu spotkania oraz wyniki ewaluacji przeprowadzonej przez realizatorów.

 

 

Możesz również polubić…

Font Resize