Relacja z egzaminu ósmoklasisty

                  W dniach 24, 25 i 26 maja 2022 r. w całym kraju, w tym również w naszej szkole, odbył się egzamin ósmoklasisty. W pierwszym dniu zdający zmagali się z zadaniami z języka polskiego, w kolejnych dniach z matematyki i języka angielskiego. Egzamin przebiegł bez zakłóceń, zgodnie z ustalonymi procedurami oraz wytycznymi OKE. Dla ósmoklasistów był to prawdziwy sprawdzian wiedzy i umiejętności. W prawdzie towarzyszył im niemały stres, ale po egzaminie wielu przyznało, że nie trzeba było się niczego obawiać. Za piszących egzamin kciuki trzymali zarówno nauczyciele, jak i rodzice. Wyniki poznamy 1 lipca 2022 r.

Możesz również polubić…

Font Resize