Mamy certyfikat EKO – szkoły!

Program EKO -szkoła  miał na celu uświadomienie, że decyzje i działania w życiu codziennym, mają wpływ na stan środowiska przyrodniczego. Miał poszerzać wiedzę o tematach z zakresu ekologii i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji degradacji środowiska dla życia i zdrowia organizmów, które w nim występują.

Zadania do projektu były wykonywane raz w miesiącu. Łącznie było to 10 akcji.

1)  akcja ekologiczna sprzątanie świata,

2)  gazetka na holu szkoły poznajmy pszczoły,

3)  zajęcia terenowe w obszarze NATURA 2000,

4)  szkolna wystawa ekologiczna rzeczy zrobionych z odpadów – wystawa karmników,

5)  ulotka skierowana dla pozostałych uczniów z zakresu zmian nawyków w życiu codziennym dla dobra przyrody – gospodarka odpadami, segregacja śmieci,

6) obserwacja przyrodnicza – hodowla pantofelków,

7) apel z okazji Dzień Ziemi,

8) szkolny konkurs ROŚLINY I ZWIERZĘTA CHRONIONE w Polsce,

9) warsztaty – dajemy drugie życie odpadom – budujemy budki lęgowe,

10) 3 artykuły dotyczące „Niebezpieczeństw i zagrożeń dla przyrody w XXI wieku”.

Na koniec projektu zostało stworzone podsumowanie w postaci prezentacji oraz e-booka i odesłane na adres organizatora. W tej akcji wzięło udział prawie 1000 szkół z całej Polski.

Możesz również polubić…

Font Resize