Informacja w sprawie przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego

W związku z pojawiającą się w przestrzeni publicznej dezinformacją dotyczącą rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Grzegorzówce, informuję, że zgodnie z przepisami prawa oświatowego tj. U S T AWA z dnia 14 grudnia 2016 r., przyjmujemy dzieci do oddziału przedszkolnego w wieku od 3 do 6 lat.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców do zapisywania dzieci do oddziału przedszkolnego przy Naszej Szkole.

Regulacje prawne:

U S T AWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59).

>> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (pdf)

Dyrektor Szkoły

Grzegorz Jeziorski


Art. 31. 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.

  1. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się zgodnie z art. 38.
  2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
  3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
  4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 2, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
  5. Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
  6. Dziecko uzyskuje prawo, o którym mowa w ust. 6, z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata.

Możesz również polubić…

Font Resize