Zajęcia informatyczne

Technologie  informacyjne  przenikają  obecnie  wszystkie  płaszczyzny współczesnego świata. Posiadanie i użytkowanie komputera należy dziś już do rzeczy codziennych i oczywistych. Dzieci dość wcześnie rozpoczynają edukację informatyczną.  Najpierw  stykają  się z nią  w  domu  rodzinnym, a następnie w szkole podstawowej, gdzie uczą się pierwszych umiejętności komputerowych. Niejednokrotnie już wtedy wiedza i umiejętności dzieci są imponujące.

Jednym z celów powszechnego kształcenia informatycznego jest podniesienie znaczenia i rangi informatyki jako samodzielnej dziedziny w odbiorze uczniów oraz społeczeństwa. Wczesny kontakt w szkole z informatyką i programowaniem powinien przybliżyć uczniom bogactwo tej dziedziny oraz jej zastosowań w innych przedmiotach i obszarach oraz wzbudzić nią zainteresowanie i umotywować wybór dalszej drogi kształcenia, a także przyszłej kariery zawodowej w tym kierunku.

Elementem powszechnego kształcenia informatycznego w naszej szkole jest umiejętność programowania, która jest uważana za jedną z podstawowych kompetencji XXI wieku. Nauka programowania jest częścią zajęć informatycznych od najmłodszych lat i służy m.in. kształtowaniu znaczenia pojęć informatycznych i rozwojowi metod informatyki, w tym myślenia komputacyjnego. 

Na zajęciach uczniowie kształcą takie umiejętności, jak: logiczne myślenie i precyzyjne prezentowanie myśli i pomysłów; sprzyja dobrej organizacji pracy podczas rozwiazywania problemów i buduje kompetencje potrzebne do współpracy, niezbędne dzisiaj w niemal każdym zawodzie.

Jesteśmy szkołą, która dokonuje wszelkich starań mających na celu podnoszenie kompetencji informatycznych naszych uczniów.

Font Resize