Zajęcia matematyczne

Przez cały okres nauki w naszej szkole w centrum uwagi jest wspomaganie rozwoju czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki. Dominującą formą zajęć są w tym czasie zabawy, gry i sytuacje zadaniowe, w których uczniowie kształtują swoją wyobraźnie i myślenie logiczne, sprawność rachunkową itd. Przy układaniu i rozwiązywaniu zadań dbamy o wstępną matematyzację: uczniowie rozwiązują zadania matematyczne zaczynając od dogłębnej analizy treści.

W szkole odbywają się dodatkowe zajęcia z matematyki dla uczniów klas VIII, podczas których uczniowie mają możliwość powtórzenia materiału do egzaminu ósmoklasisty.

Szkoła prowadzi także zajęcia wyrównawcze z matematyki. W trakcie spotkań uczniowie utrwalają materiał realizowany na lekcjach. Mają możliwość przygotowania się do kartkówek i sprawdzianów, szczegółowego omówienia błędów zrobionych w swoich pracach pisemnych. Otrzymują wsparcie umożliwiające uzyskanie ocen pozytywnych w klasyfikacji semestralnej i rocznej.

Font Resize