Informacja

Drodzy rodzice,
Zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 na pewno wywołuje u Państwa wiele trudnych uczuć. Może martwią się Państwo o zdrowie swoje i swoich bliskich? Może odczuwają Państwo niepewność, złość lub irytację w związku z koniecznością przystosowania się do nowych okoliczności, które wynikają z ograniczeń wprowadzonych przez rząd dla zminimalizowania skutków epidemii?

Zawieszenie zajęć

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zajęcia w Szkole Podstawowej w Grzegorzówce zostają zawieszone do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w okresie czasowego ograniczenia zajęć będą realizowane poprzez kształcenie na odległość z wykorzystaniem następujących metod i technik.

Pasowanie na czytelnika

W dniu 28.02.2020 roku uczniowie klasy pierwszej uczestniczyli w uroczystym pasowaniu na czytelnika biblioteki szkolnej. Głównym celem tego wydarzenia było zachęcenie najmłodszych do samodzielnego korzystania z biblioteki, a tym samym nieustannego rozwijania umiejętności i zainteresowań czytelniczych. Miłym akcentem spotkania były przygotowane przez uczniów klasy szóstej ciekawe informacje na temat księgozbioru oraz zasad wypożyczania i poszanowania książek.

Wyjazd na narty

Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Grzegorzówce "Przyjazna Szkoła" zorganizowało jednodniowy wyjazd dla grupy 32 - osobowej na stok narciarski do Chyrowej koło Dukli. W programie uczestniczyła młodzież z terenu gminy Hyżne. Wydarzenie miało miejsce 24.01.2020 r. w trakcie ferii zimowych. Program skierowany był do dzieci i młodzieży, która dopiero zaczyna przygodę z nartami, a także dla tych, którzy już potrafią jeździć. Adepci poznali szereg technik i sposobów poruszania się na stoku.

Harmonogram egzaminów

Termin główny egzaminu:

1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00, sala nr 8.

2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00, sala nr 8.

3. język obcy nowożytny –23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00, sala nr 8.

Termin ogłoszenia wyników - 19 czerwca 2020 r.

Termin wydania zaświadczeń - 26 czerwca 2020 r.

Czas trwania egzaminu:

j. polski - 120 min, czas przedłużony - do 180 min.
matematyka - 100 min, czas przedłużony - do 150 min.
j. obcy nowożytny - 90 min, czas przedłużony - do 135 min.

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci, zajęcia w Szkole Podstawowej w Grzegorzówce zostają zawieszone od 12 marca do 25 marca.
W dniach 12 i 13 marca będą jeszcze prowadzone zajęcia opiekuńcze w szkole oraz w oddziale przedszkolnym.
Od 16 marca do 25 marca szkoła będzie zamknięta, nie będzie zajęć opiekuńczych.

Strony

Subskrybuj Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Grzegorzówce RSS