Harmonogram konsultacji oraz pracy biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Grzegorzówce od 25.05.2020 r.

Biblioteka

Poniedziałek oraz środa 9:00 – 10:00
Piątek 10:00 – 11:00

Uczniowie klasy VIII – egzamin ósmoklasisty (od 25.05.2020 r.)

j. polski poniedziałek i środa 10:00 – 11:00 oraz piątek 11:00 – 12:00
matematyka wtorek 9:00 – 10:30 oraz czwartek 8:30 – 9:40
j. angielski czwartek 9:45 – 10:45

Uczniowie klas I – VII (od 1.06.2020 r.)

poniedziałek

J. Złamaniec 8:00 – 9:00
G. Jeziorski 9:00 – 10:00
G. Możdżeń oraz M. Pałac 10:00 - 11:00
Ks. M. Fortuna oraz Ks. M. Małek 11:00 – 12:00

Wtorek

Dzień Dziecka

Drogie Dzieci z okazji Waszego święta przyjmijcie od nas życzenia.

Dzień Mamy

Chociaż tak inaczej w tym roku, ale pamiętamy.
Z okazji Dnia Mamy, każdej mamie życzymy wielu radości podczas pełnienia tej najważniejszej w ich życiu roli.

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Grzegorzówce
ogłasza zapisy uczniów kl. I-VI do świetlicy szkolnej na rok 2020/2021

Kartę zgłoszenia do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021 można pobrać ze strony internetowej (zakładka - świetlica).

Termin zgłaszania dzieci do świetlicy szkolnej do dnia 19 czerwca 2020 r.

INFORMACJA W SPRAWIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ

ZAJĘCIA SPECJALNE
Od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, i za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; zajęcia te mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia.

Wytyczne CKE, MEN i GIS w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów

Komunikat MEN, wytyczne CKE, MEN i GIS w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego 2020
Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.;

Opracowany dokument został podzielony na sześć sekcji, w których kolejno przedstawiono m.in.:

Strony

Subskrybuj Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Grzegorzówce RSS