ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci, zajęcia w Szkole Podstawowej w Grzegorzówce zostają zawieszone od 12 marca do 25 marca.
W dniach 12 i 13 marca będą jeszcze prowadzone zajęcia opiekuńcze w szkole oraz w oddziale przedszkolnym.
Od 16 marca do 25 marca szkoła będzie zamknięta, nie będzie zajęć opiekuńczych.

Bezpieczeństwo, czyli jak uniknąć wypadków na wsi

21.02.2020 r. w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego odbyło się spotkanie z pracownikiem KRUS-u z Rzeszowa, którzy zapoznał uczniów klas IV – VIII z zagrożeniami występującymi w gospodarstwie rolnym oraz zasadami bezpieczeństwa podczas pracy i zabawy w gospodarstwie rolnym. Następnie dzieci obejrzały edukacyjny film na temat zagrożeń, które mogą na nie czyhać podczas codziennych prac gospodarskich. Zaprezentowany film został opatrzony dokładnym komentarzem na temat niebezpiecznych maszyn, urządzeń gospodarczych, środków chemicznych i ich szkodliwości oraz bezpieczeństwa na drodze.

PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, przypominamy o podstawowych środkach ochronnych przeciwko koronawirusowi.

wywiadówka

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Grzegorzówce informuje, iż spotkanie z Rodzicami odbędzie się 31 stycznia (piątek) o godz. 16:30.
Będzie możliwość konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów oraz dyrektorem szkoły.

Wyjazd na narty

W ramach zadania publicznego - Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn.”Organizacja ferii profilaktyczno-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych dysfunkcją z terenu Gminy Hyżne” jest organizowana wycieczka jednodniowa na narty do Chyrowej dla uczniów. Wyjazd jest finansowany.

Termin: 24.01.2020 r.

Jeżeli są Państwo zainteresowani proszę o kontakt.
Nr tel. kontaktowego 698 542 812

Strony

Subskrybuj Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Grzegorzówce RSS