Pasowanie na ucznia 2019

W dn.08.10.2019 w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie dzieci z kl. I na uczniów  Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Grzegorzówce.  Na samym początku dzieci zostały pięknie powitane przez dyr. szkoły mgr Grzegorza Jeziorskiego oraz przewodniczącą SU – Anię J. i Krzysia P. -  uczniów kl. VII.  

Z kolei kandydaci na uczniów naszej szkoły, przedstawili część artystyczną wykazując się piękną recytacją wierszy, śpiewem wielu piosenek oraz dużą wiedzą na temat naszej Ojczyzny. Zdali też na ,,5” egzamin z zasad wzorowego zachowania się w szkole. Następnie odbyło się ślubowanie pierwszaków na sztandar naszej szkoły i pasowanie na ucznia. Dyr. szkoły pasował uczniów symbolicznym ołówkiem o dość pokaźnych rozmiarach, który przystrojony był w białe i czerwone wstążki. Uczniowie otrzymali od wychowawczyni pamiątkowe dyplomy, a od ucz. kl. V - swoich opiekunów pięknie wykonane medale upamiętniające wydarzenie włączenia ich do społeczności szkolnej. Opiekunowie słowami wierszy bardzo życzliwie przywitali w murach naszej szkoły swoich podopiecznych. Pamiątkowe zdjęcia przypominać będą uczniom kl. I o ich uroczystym ślubowaniu i pasowaniu na ucznia SP im. św. Jana Kantego w Grzegorzówce. Na zakończenie uroczystości rodzice uczniów kl. I przygotowali słodki  poczęstunek.