ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci, zajęcia w Szkole Podstawowej w Grzegorzówce zostają zawieszone od 12 marca do 25 marca.
W dniach 12 i 13 marca będą jeszcze prowadzone zajęcia opiekuńcze w szkole oraz w oddziale przedszkolnym.
Od 16 marca do 25 marca szkoła będzie zamknięta, nie będzie zajęć opiekuńczych.

Proszę zachęcać dzieci do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie e-podręczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

Jeśli mają Państwo dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej ZUS.

Proszę przekazać osobom, które będą opiekować się Państwa dziećmi, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny.

Proszę również rygorystycznie przestrzegać w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń oraz śledzić na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.