Zwrot podręczników i książek do biblioteki szkolnej

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 prosimy o zapoznanie się z terminami i procedurami oddawania podręczników szkolnych i książek. Podręczniki oraz zaległe książki należy oddać w wyznaczonych terminach w godzinach. Prosimy, aby uczniowie klas/rodzice w danym dniu przychodzili zgodnie z planem, kolejno w określonych przedziałach czasowych. Związane jest to z koniecznością zachowania procedury bezpieczeństwa.
1. Harmonogram oddawania Książek i podręczników szkolnych:
Kl. VIII - od 11.00 do 12.30 - 22.06.2020 r. ( poniedziałek )
Kl. IV - od 12.30 do 13.30 - 22.06.2020 r. ( poniedziałek )
Kl. V - od 11.00 do 13.00 - 23.06.2020 r. ( wtorek)
Kl. VI - od 13.00 do 14.00 - 23.06.2020 r. ( wtorek)
Kl. VII – od 12.30 do 14.30 - 24.06.2020 r. ( środa )
Kl. I - od 11.00 do 12.00 - 24.06.2020 r. ( środa )
Kl. II – od 10.00 do 11.00 - 24.06.2020 r. ( środa )
Kl. III – od 9.00 do 10.00 – 24.06.2020 r. ( środa )

Dodatkowo biblioteka szkolna będzie przyjmowała zwroty książek i podręczników szkolnych:
24.06.2020 - od godziny 14.30 do 15.30
Bibliotekarz