Aktualizacja wytycznych MEN, MZ, GIS w związku z COVID-19