Zapytanie ofertowe o cenę zakupu oraz montażu nawierzchni przy szkolnym placu zabaw.