Szczepienia w szkole w III tygodniu września (13.09-19.09)

Szanowni Rodzice.

Informujemy, iż w trzecim tygodniu września mogą Państwo zapisywać swoje dzieci, które ukończyły 12. rok życia na szczepienie. Szczepienia mogą być realizowane w trybie mobilnym na terenie naszej szkoły. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień.

W tej sprawie zostały przygotowane informacje dla szkół, nauczycieli i rodziców. Zostały również opracowane rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia. Prosimy o zapoznanie się z materiałami informacyjnymi:

Szczepienia będą odbywały się według następującego harmonogramu: 

  • I tydzień września (1.09-5.09) – tydzień informacyjny – lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym, 
  • II tydzień września (6.09-12.09 – tydzień przygotowania do szczepienia – zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci,
  • III tydzień września (13.09-19.09) – tydzień szczepień.

 

Materiały informacyjne, załączniki:

>> Deklaracja

>> Kwestionariusz

>> Rekomendacje dla Rodziców:

>> Materiały informacyjne

>> List Ministra Zdrowia

 

 

Film edukacyjny:

Możesz również polubić…

Font Resize