Otwarcie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Grzegorzówce

1 września 2021 r. w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Grzegorzówce miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, w trakcie którego nastąpiło otwarcie i poświęcenie nowej sali gimnastycznej. Wydarzenie poprzedziła msza święta w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Grzegorzówce – Wólce Hyżneńskiej, którą celebrował ks. proboszcz Marian Fortuna.

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem przy budynku szkoły w Grzegorzówce rozpoczęła się  w maju 2018 roku. Koszt inwestycji wyniósł 2 mln. złotych, w tym  dofinansowanie ze środków  Ministerstwa Sportu i Turystki wyniosło 1,25 mln. Pozostała kwota pochodziła z budżetu gminy. Zakres robót obejmował budowę i pełne wyposażenie obiektu.

Spełniły się marzenia wielu pokoleń grzegorzowskich dzieci. Wreszcie mogą ćwiczyć w pełnowymiarowej, wielofunkcyjnej  sali gimnastycznej m.in. do gry w piłkę koszykową, siatkową, ręczną, nożną halową, tenisa ziemnego i stołowego. Obok niej znajduje się nowoczesne zaplecze: zespół pomieszczeń szatni i natrysków dla dziewcząt i chłopców, łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych, schowek porządkowy oraz pokój dla nauczycieli.

            Uroczystość miała miejsce w nowej sali gimnastycznej. Odbywała się w obecności zaproszonych gości, pracowników szkoły, uczniów i rodziców. Swoją obecnością zaszczycili naszą szkołę: Bartłomiej Kuchta – Wójt Gminy Hyżne, Bogusław Kotarba –  Przewodniczący Rady Gminy w Hyżnem, Monika Piątek – Wizytator  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Bogusława Buda – Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”  w Rzeszowie, Karol Piękoś, Jan Bator, Anna Majchrowska, Dionizy Leśniak, Edward Kołodziej, Leszek Ślemp – Radni Gminy Hyżne, Dionizy Będą – sekretarz Gminy Hyżne, Jan Kłosowski – Dyrektor GZEAS w Hyżnem, Katarzyna Szul – Dyrektor SP w Hyżnem, Jolanta Szpiech – Dyrektor Żłobka w Brzezówce, Anna Lorenz – Filip – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem, Paweł Fudali, Beata Czerwonka – pracownicy Urzędu Gminy w Hyżnem, Andrzej Przybyło – były dyrektor SP w Grzegorzówce, Wanda Baran, Helena Dziura, Michalina Dormanowa – emerytowani nauczyciele SP w Grzegorzówce, Agnieszka Kmiotek – sołtys wsi Grzegorzówka, Edyta Janik – Skiba, Monika Magryś – przedstawiciele Rady Rodziców SP w Grzegorzówce, Maria i Zdzisław Koziołowie mieszkańcy wsi Grzegorzówka.

Uroczystość  ta była długo oczekiwana i przygotowana z wielkim zaangażowaniem całej społeczności szkolnej, dyrekcji, nauczycieli, pracowników obsługi, uczniów i rodziców.
Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego oraz hymnu szkoły głos zabrał dyrektor szkoły – Grzegorz Jeziorski, który powitał wszystkich i przedstawił zaproszonych gości. Dużo ciepłych słów skierował do społeczności szkolnej życząc wszystkim sukcesów, wytrwałości, cierpliwości i owocnej współpracy. Podkreślił, że marzenia o sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej  w Grzegorzówce się spełniły, dzięki zaangażowaniu wielu niezwykłych ludzi na czele z Wójtem Gminy Hyżne – Bartłomiejem Kuchtą. Bardzo serdecznie podziękował  panu Bartłomiejowi Kuchcie oraz wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego obiektu. W dalszej części swojego przemówienia odczytał list otrzymany od Wojewody Podkarpackiego – Ewy Leniart, która życzyła wszystkim dużo zdrowia w czasie zmagań z epidemią koronawirusa, a uczniom, aby obowiązki szkolne stały się źródłem przyjemności i satysfakcji.

Następnie odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi przez Bartłomieja Kuchtę – Wójta Gminy Hyżne, Bogusława Kotarbę – Przewodniczącego Rady Gminy w Hyżnem, Dionizego Będę – Sekretarza Urzędu Gminy w Hyżnem, Grzegorza Jeziorskiego – Dyrektora SP w Grzegorzówce.

Szczególnie doniosłym momentem było poświęcenie sali gimnastycznej. Ceremonii poświęcenia dokonał proboszcz parafii pw. MBB w Grzegorzówce – Wólce Hyżneńskiej ks. proboszcz Marian Fortuna.

W dalszej części trwania uroczystości głos zabrał miedzy innymi: Wójt Gminy Hyżne – Bartłomiej Kuchta, który podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania obiektu, a szczególne podziękowania złożył państwu Marii i Zdzisławowi Koziołom – mieszkańcom Grzegorzówki, którzy okazali wielką wspaniałomyślność i podarowali szkole grunt pod budowę sali gimnastycznej.   

Po przepięknym zaprezentowaniu się uczniów w radosnym, sportowo – muzycznym koncercie wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Grzegorzówce.

Nowa sala będzie służyć naszej społeczności szkolnej przez następne pokolenia, rozwijając kulturę fizyczną oraz stworzy naszym dzieciom szansę rozwijania talentów sportowych. Wszystkim użytkownikom nowo wybudowanej sali gimnastycznej życzymy ducha sportowej rywalizacji, kierowania się zasadami „fair play”, sportowych sukcesów i satysfakcji z osiąganych wyników.

Halina Sroka, Grzegorz Jeziorski

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć:

Możesz również polubić…

Font Resize