INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO POMOC KUCHENNA

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Grzegorzówce

na stanowisko pomoc kuchenna

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Grzegorzówce informuje, że w wyniku zakończenia procedury na w/w stanowisko została wybrana Pani Monika Magryś.

Kandydatka spełniła wymogi formalne i merytoryczne zawarte w ogłoszeniu na stanowisko pomoc kuchennaPosiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę  oraz doświadczenie zawodowe wymagane na w/w stanowisku.

Możesz również polubić…

Font Resize