Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Co w trawie piszczy?”