Organizacja pracy szkoły w okresie zdalnego nauczania od 20.12.2021 r. do 09.01.2022 r.

Szanowni Rodzice,
w związku z ograniczeniem funkcjonowania szkoły na czas zdalnego nauczania w okresie od 20.12.2021 r. do 09.01.2022 r., przedstawiamy poniżej zmianę organizacji pracy naszej placówki:

1. Od 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia w szkołach w systemie zdalnym

Zajęcia stacjonarne w szkole będą ograniczone od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. W tym czasie oddział przedszkolny pracuje bez zmian.

W przypadku uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć w miejscu zamieszkania, szkoła będzie organizować zajęcia w sposób stacjonarny lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. To rozwiązanie zapewni dzieciom i uczniom niepełnosprawnym objętym kształceniem specjalnym wsparcie w procesie edukacji oraz ciągłość oddziaływań rewalidacyjnych i terapeutycznych.

2. Możliwość prowadzenia zajęć opiekuńczych dla uczniów klas I-III.

Uczniom klas I-III, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, szkoła – na wniosek rodzica – umożliwia zajęcia opiekuńcze.

Szkoła umożliwia dzieciom objętym tą opieką realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

3. Placówki, których nie dotyczy ograniczenie pracy stacjonarnej

Bez zmian, w określonym reżimie sanitarnym, pracuje oddział przedszkolny.

4. Konsultacje w szkołach dla uczniów przygotowujących się do egzaminów

Na terenie szkoły można organizować konsultacje indywidualne, grupowe dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty. Korzystanie z konsultacji jest dobrowolne.

Organizacja konsultacji jest uzależniona od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły.

5. Przerwa świąteczna bez zmian

Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, że przez 3 dni poprzedzające święta, od 20 do 22 grudnia, a także w okresie po świętach – co do zasady 4 dni robocze (3-5 stycznia) – nauka będzie odbywała się w sposób zdalny.

7 stycznia 2022 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Po 9 stycznia 2022 r. nastąpi powrót do stacjonarnego nauczania.

 

Dyrektor Szkoły – Grzegorz Jeziorski

Możesz również polubić…

Font Resize