Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu na prezentację multimedialną o Św. Janie Kantym.