Bardzo krótkie pożegnanie ze szkołą…

Panie Dyrektorze, drodzy Nauczyciele, Koleżanki i Koledzy!
Ponieważ czas jest szczególny, z pewnością nasze pożegnanie ze szkołą jest najkrótsze w jej historii.

Zakończenie roku szkolnego

W tym roku, ze względu na wciąż obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i związane z tym ograniczenia, szkoła nie będzie mogła zorganizować tradycyjnej, uroczystej akademii dla całej społeczności szkolnej.

Kierując się bezpieczeństwem uczniów, nauczycieli i rodziców, odbiór świadectw odbędzie się w trybie indywidualnym według harmonogramu wyznaczającego godziny odbioru świadectw dla danej klasy.

Harmonogram:

Msza Święta godz. 9:00.

Zwrot podręczników i książek do biblioteki szkolnej

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 prosimy o zapoznanie się z terminami i procedurami oddawania podręczników szkolnych i książek. Podręczniki oraz zaległe książki należy oddać w wyznaczonych terminach w godzinach. Prosimy, aby uczniowie klas/rodzice w danym dniu przychodzili zgodnie z planem, kolejno w określonych przedziałach czasowych. Związane jest to z koniecznością zachowania procedury bezpieczeństwa.
1. Harmonogram oddawania Książek i podręczników szkolnych:
Kl. VIII - od 11.00 do 12.30 - 22.06.2020 r. ( poniedziałek )

Informacje dla klasy 8

Na stronach OKE w Krakowie udostępniono materiały pomocnicze do egzaminu ósmoklasisty, opracowane przez ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi prezentacjami (należy je oglądać z włączonym dźwiękiem). Dowiecie się z nich m.in. jak pracować z arkuszami na poszczególnych przedmiotach, jak rozwiązywać poszczególne typy zadań i jakie są zasady ich oceniania..

Szczególne rozwiązania dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego.

1.
Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły ), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Informacja o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty

1. Harmonogram i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Termin główny:
1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Strony

Subskrybuj Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Grzegorzówce RSS