Program dla szkół

Podsumowanie realizacji "Programu dla szkół" w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Grzegorzówce.