Informacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Grzegorzówce informuje nauczycieli zatrudnionych w szkole, że dnia 18 czerwca 2019 r. upływa termin przedstawiania propozycji w zakresie wyboru, odpowiednio do harmonogramu wdrażania reformy, podręczników/materiałow edukacyjnych/materiałów ćwiczeniowych i programów nauczania do wybranych klas.