Bezpieczeństwo, czyli jak uniknąć wypadków na wsi

21.02.2020 r. w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego odbyło się spotkanie z pracownikiem KRUS-u z Rzeszowa, którzy zapoznał uczniów klas IV – VIII z zagrożeniami występującymi w gospodarstwie rolnym oraz zasadami bezpieczeństwa podczas pracy i zabawy w gospodarstwie rolnym. Następnie dzieci obejrzały edukacyjny film na temat zagrożeń, które mogą na nie czyhać podczas codziennych prac gospodarskich. Zaprezentowany film został opatrzony dokładnym komentarzem na temat niebezpiecznych maszyn, urządzeń gospodarczych, środków chemicznych i ich szkodliwości oraz bezpieczeństwa na drodze. Prelegentka poinformowała także uczniów o możliwości wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem ,,Bezpieczeństwo na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta szanujesz".Głównym celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali broszurki informacyjne „Jestem bezpieczny na wsi”.

B.Sz.