Wyjazd na narty

Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Grzegorzówce "Przyjazna Szkoła" zorganizowało jednodniowy wyjazd dla grupy 32 - osobowej na stok narciarski do Chyrowej koło Dukli. W programie uczestniczyła młodzież z terenu gminy Hyżne. Wydarzenie miało miejsce 24.01.2020 r. w trakcie ferii zimowych. Program skierowany był do dzieci i młodzieży, która dopiero zaczyna przygodę z nartami, a także dla tych, którzy już potrafią jeździć. Adepci poznali szereg technik i sposobów poruszania się na stoku. Ponadto nabyli wiedzę z zakresu zasad zdrowego trybu życia i właściwego odżywiania się, a także znaczenia aktywności ruchowej w życiu człowieka.
Zrealizowane zadanie przyczyniło się do kształtowania wśród dzieci i młodzieży postaw wolnych od nałogów oraz pozwoliło zapoznać się z informacjami na temat szkodliwości spożywania alkoholu narkotyków i używek. Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli i opiekunów. W trakcie przerwy na odpoczynek została przeprowadzona pogadanka na temat bezpiecznego zachowania się na stokach narciarskich, udzielania pierwszej pomocy. Wyjazd został sfinansowany w całości z budżetu gminy Hyżne. Dziękujemy za zorganizowanie tak udanego i wspaniałego wyjazdu osobom działającym w Stowarzyszeniu za ich bezinteresownie poświęcony czas.

S. B.