Zakończenie roku szkolnego

W tym roku, ze względu na wciąż obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i związane z tym ograniczenia, szkoła nie będzie mogła zorganizować tradycyjnej, uroczystej akademii dla całej społeczności szkolnej.

Kierując się bezpieczeństwem uczniów, nauczycieli i rodziców, odbiór świadectw odbędzie się w trybie indywidualnym według harmonogramu wyznaczającego godziny odbioru świadectw dla danej klasy.

Harmonogram:

Msza Święta godz. 9:00.

1. Oddział Przedszkolny – dyplomy ukończenia przedszkola zostaną rozdane po Mszy Świętej przy kościele.
2. Klasy I, II, III – świadectwa zostaną rozdane w szkole w dniu 25.06.2020 r. (czwartek) po zakończeniu lekcji w danym oddziale.
3. Klasy IV – VIII - świadectwa zostaną rozdane w szkole w dniu 26.06.2020 r. w następujących godzinach:

Klasa VII, VIII – godz. 10:30.
Klasa IV, V – godz. 11:30.
Klasa VI – godz. 12:00.