Bardzo krótkie pożegnanie ze szkołą…

Panie Dyrektorze, drodzy Nauczyciele, Koleżanki i Koledzy!
Ponieważ czas jest szczególny, z pewnością nasze pożegnanie ze szkołą jest najkrótsze w jej historii.
Ostatni rok okazał się dla nas wszystkich szczególnie trudny. Nie było nam dane, cieszyć się Waszą codzienną obecnością, ostatnią dyskoteką, wycieczką, ostatnią akademią. Dziś w dzień zakończenia roku szkolnego 26 czerwca 2020 nie ma z nami koleżanek i kolegów. Pandemia skróciła nam czas obcowania ze szkolną społecznością, ale pragniemy chociaż w tym miejscu, podziękować za to, że mogliśmy stanowić cząstkę tej szkoły, że poznaliśmy wyjątkowych ludzi, że wysłuchano nas i doceniono, że wskazywano jak pięknie i bezpiecznie żyć.
Dziękujemy Wam Kochani Pedagodzy za trud jaki włożyliście w naszą wiedzę i wychowanie. Dzieliliście się z nami swoją wiedzą, z uporem i oddaniem kształciliście nasze umiejętności, uczyliście nas wytrwałości, dodawaliście odwagi i zachęcaliście do działania, a Wam koleżanki i koledzy za spędzone chwile na przerwach, podczas uroczystości szkolnych, na wspólnych imprezach i wyjazdach.
Dziękujemy za ciepłą atmosferę, zrozumienie i cierpliwość, za uświadamianie, że tylko systematyczną pracą możemy coś w życiu osiągnąć, za wsparcie duchowe i modlitwę.
Wy wszyscy, społeczności szkolna, z pewnością pozostaniecie na zawsze w naszych sercach.

Klasa ósma

Specjalnie dla Was ----> https://drive.google.com/file/d/1-IfkKCGJx0BfNInG6s6ymdENUEONMjUT/view?u...