Rekrutacja – lista kandydatów zakwalifikowanych oraz przyjętych do oddziału przedszkolnego