Organizacja pracy szkoły w okresie zdalnego nauczania od 20.12.2021 r. do 09.01.2022 r.