Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu na prezentację multimedialną o Św. Janie Kantym.

Jan Kanty profesorem i patronem naszej szkoły

    W listopadzie został rozstrzygnięty szkolny konkurs na prezentację multimedialną  Jan Kanty – patron naszej szkoły. Konkurs skierowany był do uczniów klas IV – VIII, a  jego przedmiotem było wykonanie prezentacji multimedialnej w programie Power Point. Głównym celem konkursu było zainteresowanie uczniów naszej szkoły biografią patrona szkoły – Jana Kantego oraz przybliżenie  postaci  i legend związanych z Jego działalnością. Ponadto uczniowie mieli możliwość pokazania swoich umiejętności  posługiwania się multimediami;  pobudzanie aspiracji poznawczych i twórczych poprzez wykorzystanie technik informatycznych oraz rozwijania uzdolnień i zainteresowań  poprzez tworzenie własnych opracowań.  Jury wyłoniło następujących zwycięzców:

I miejsce – Sandra Kozioł,  klasa IV

II miejsce – Adrian Adresik,  klasa VI

III miejsce – Maria Janik, klasa IV

Laureaci otrzymali narody książkowe i pamiątkowe dyplomy. Zwycięzcom gratulujemy!

Możesz również polubić…

Font Resize