Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Grzegorzówce uprzejmie zaprasza Rodziców do zapisów dzieci do oddziału przedszkolnego oraz klasy I na rok szkolny 2022/2023.

Informacji związanych z rekrutacją udzielamy od godziny 7:00 do godziny 15:00 osobiście lub pod nr tel.: 17 2295 558

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2022/2023.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

z wyjątkiem dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Św. Jana  Kantego w Grzegorzówce w roku szkolnym 2022/2023.

Termin składania wniosków o przyjęciu do oddziału przedszkolnego  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym –  15.02.2022 –  25.02.2022 r. w godz. 8.00 – 13.00. Termin uzupełniający:  28.03.2022 –  do 8.04.2022 r., w godz. 8.00—13.00.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – 28.02.2022 r. –  do 14.03.2022 r. Termin uzupełniający:  11.04.2022 r. , do  27.04.2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 18. 03.2022 r. Termin uzupełniający:  28.04.2022 r.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 21.03.2022 r. –  23.03.2022 r. Termin uzupełniający:  04.05.2022 r. do 05.05.2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 25.03.2022 r. Termin uzupełniający:  06.05.2022 r.

KLASA PIERWSZA

Złożenie wniosku o przyjęciu do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków/kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym –  15. 02. 2022 r. – 25.02.2022 r.   w godz. 8.00—13.00 . Termin uzupełniającej rekrutacji:  28.03.2022 r. do 08.04.2022 r. w godz. 8.00 do 13.00.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków/kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – 01.03.2022 r. – 14.03.2022 r. Termin uzupełniającej rekrutacji:  – 11.04.2022 r. do 27.04.2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 18.03.2022 r. Termin uzupełniającej rekrutacji:  do 28.04.2022 r.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – 21.03.2022 r. – 23.03.2022 r. Termin uzupełniającej rekrutacji:  od 29.04.2022 r. do 04.05.2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 25.03.2022 r. Termin uzupełniającej rekrutacji:  05.05.2022 r.

 

Możesz również polubić…

Font Resize