Kampania BohaterOn w naszej szkole

       Uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii  BohaterOn- włącz historię!, która miała na celu: upamiętnienie, uhonorowanie oraz edukację społeczną ukierunkowaną na promocję patriotycznych postaw. W ramach realizacji akcji w klasach I – VIII odbyły się lekcje  biblioteczne o tematyce Powstania Warszawskiego  i edukacji patriotycznej. Uczniowie obejrzeli wywiady z powstańcami, krótkie filmy i przedstawienia teatralne ukazujące tragiczne losy miasta i jego mieszkańców w 1944 r. Zostały również napisane listy oraz kartki pocztowe z indywidualnymi życzeniami od uczniów dla Powstańców. Po przesłaniu sprawozdania z zrealizowanych działań szkoła otrzymała zaświadczenie i pamiątkowy dyplom. W/w czynności zostały przeprowadzone w ramach działalności biblioteki szkolnej.

Możesz również polubić…

Font Resize